Oy Suomen Jalokivilaboratorio Ab:n (SJL) toimintaperiaate:

1. SJL:N tavoitteena on palvella jalokiviin ja koruihin liittyvien kysymysten alueella ja siten auttaa asiakasta hänen ongelmiensa ratkaisemisessa kivien tunnistamisesta aina hinta-arvioihin saakka. SJL ei myy eikä välitä koruja eikä kiviä.

2.Vaikka SJL ensisijaisesti perustaa toimintansa omien resurssiensa varaan, se pyrkii mahdollisuuksien mukaan ja tarpeen vaatiessa yhteistyöhön muiden alan asiantuntijoiden kanssa sekä kotimaassa että ulkomailla.

3. SJL pyrkii omalta osaltaan paikkaamaan gemmologisten palvelujen sektorilla niitä puitteita, jotka ovat syntyneet, kun Suomessa ei ole ollut sen enempää suuren yleisön kuin kultaseppienkään käytössä laboratoriota, joka olisi valmis palvelemaan asiakasta kaikissa jalokivialaan ja jalokivikoruihin liittyvissä asioissa.

4. Sekä tutkimustuloksen että puolueettomuuden varmistamiseksi ei SJL:n tutkijoilla ole mitään sidonnaisuutta tutkimuskohteeseen.